Viber
facebook messenger

Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИРМАТА "БОНИТА ЕФЕКТ" ЕООД

 Добре дошли на уебсайта на Опънати тавани Бонита ("Бонита Ефект" ЕООД), достъпен на www.bonita.bg
 Ние ценим вашето доверие и искрено се стремим да гарантираме сигурността и защитата на личните ви данни. Тази Политика за лични данни описва как събираме, обработваме и съхраняваме информацията, която предоставяте при използването на нашия уебсайт.
1. СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
1.1. Информация, която събираме: При разглеждането на нашия уебсайт и/или попълване на контактна форма, можем да събираме различни видове лични данни, включително, но не само: имена, контактна информация, IP адреси и други технически данни.
1.2. Цел на събирането на лични данни: Личните данни се използват за подобряване на функционалността на уебсайта, осигуряване на персонализирано обслужване, обработка на запитванията и изпълнение на ангажиментите ни към вас. Съгласно българското законодателство, използваме вашите данни само с вашето изрично съгласие, което декларирате, посещавайки настоящият уебсайт.
2. СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
2.1. Съхранение: Личните данни се съхраняват само за периода, необходим за постигане на целите, за които са били събрани и/или според изискванията на приложимото законодателство, действащо на територията на Република България.
2.2. Защита: Прилагаме подходящи технически и организационни мерки, за да предпазим вашите лични данни от неправомерен достъп, злоупотреба, загуба или разкриване.
3. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Вашите лични данни не се разкриват на трети страни без вашето явно съгласие, освен ако това не е задължително съгласно закон. 

4. ПРАВА НА ЛИЦАТА, ЧИИТО ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ
Съгласно българското законодателство, имате право да поискате достъп, коригиране или изтриване на своите лични данни. Можете да упражните тези права, свързвайки се с нас на E-mail адрес: office@bonita.bg или през контактната форма качена на https://www.bonita.bg/bg/kontakti/
5. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Тази Политика може да бъде актуализирана периодично, за да отразява промени в нашите практики за събиране и управление на лични данни. Всички промени ще бъдат публикувани на този уебсайт.

Ако имате въпроси относно нашата Политика за лични данни, моля, свържете се с нас на office@bonita.bg
Последна актуализация: 10.01.2024 г.

Благодарим ви, че посетихте уебсайта на Опънати, окачени и светещи тавани Bonita (Бонита Ефект ЕООД)!

Партньори
 
 

Варна
+359 895 454 934
+359 894 622 799
office@bonita.bg
бул. "Трети март" 22Б

Работно време:
09:00 - 19:00 (понеделник - петък)
Почивни дни: Събота и Неделя
Пловдив
+359 898 677 438
plovdiv@bonita.bg
Ул. Петко Д. Петков 64

За други населени места в БЪЛГАРИЯ
+359 895 454 934
office@bonita.bgFacebook
Социални мрежи        2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни